Vier kunst- en archeologiemusea. Gelegen op de Capitolijn (één van de zeven heuvels van Rome) en rondom het plein Piazza del Campidoglio. Overigens werd de Piazza del Campidoglio ontworpen door de Italiaanse kunstenaar, architect en beeldhouwer Michelangelo (1475-1564). De Capitolijnse Musea zijn gehuisvest in vier paleizen. In deze paleizen vind je veel beelden, graftombes, geschriften en mozaïeken uit de klassieke oudheid (grofweg de periode 500 voor Christus tot 400 na Christus). Eén van de topstukken is het bronzen beeld van keizer Marcel Aurelius. Deze keizer heerste tussen 161 en 180 na Christus over het Romeinse Rijk. Het bronzen beeld staat in het paleis Palazzo dei Conservatori.