Het (politieke en religieuze) centrum van Rome in het Romeinse Rijk. De belangrijkste beslissingen werden er genomen, executies vonden er plaats en legers marcheerden er rond. Later, na de ondergang van het Romeinse Rijk, raakte het Forum Romanum in verval. In de negentiende eeuw begonnen de opgravingen. Het Forum Romanum ligt zo’n tien meter lager dan de naastgelegen Via dei Fori Imperiali. Onder deze drukke verkeersweg liggen ook nog overblijfselen van het Romeinse Rijk.