was eerst niets anders dan het (mooie) mausoleum van de Romeinse keizer Hadrianus (76-138 na Christus). Later, aan het eind van de zesde eeuw, werd besloten om op het mausoleum een kerk te bouwen. En daar ging een opmerkelijk verhaal aan vooraf. In het jaar 590 namelijk werd er een kerkelijke optocht gehouden. Het was één grote smeekbede om een einde te maken aan de ziekte de pest die Rome teisterde. Tijdens de optocht zou de aartsengel Michael bovenop het mausoleum verschenen zijn. Dit werd toen opgevat als het einde van de pestepidemie. Als dank werd er op de plek van het mausoleum een kerk gebouwd. Vandaar de naam Engelenburcht. Weer later werd de Engelenburcht verbouwd tot een vesting voor de Katholieke Kerk (het Vaticaan). In tijden van oorlog konden de pausen zich in de zwaar beveiligde en luxueuze Engelenburcht terugtrekken. Pas na 1870 werd de Engelenburcht een museum én wel over de eigen historie. Je komt in de Engelenburcht via de Engelenbrug. Aan beide kanten van deze brug zie je 10 beelden van engelen, gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer en architect Bernini (1598-1680).